Vyhledávání

Kontakt

Easylibrary

nemesis2180@gmail.com

Předmětová hesla

30.04.2010 14:17

Jednoslovný nebo víceslovný formálně upravený výraz používaný pro vyjádření obsahu, popř. i formy dokumentu. Předmětové heslo může být jednočlenné, skládající se z jednoho prvku, nebo vícečlenné, skládající se z více prvků (tzv. řetězec předmětového hesla). První prvek v pořadí se nazývá heslo (vstupní prvek), následující prvek je označován jako podheslo, které specifikuje význam hesla. Heslo i podhesla mohou být specifikována doplňkem, který se uvádí v závorce. Podle obsahové charakteristiky se rozlišují hesla a podhesla tematická, geografická, historická, chronologická, korporativní, názvová, personální a formální.

 

Předmětová hesla

 • rozvíjeli s v anglofonních zemích
 • spojena s přirozeným jazykem národa
 • prekoordinovaný selekční jazyk - je pevně dána struktůra
 • problémem je pořádí přídavných a podstatných jmen

 

Pravidla předmětového seznamu

 • vyšla v r. 1952
 • využívala se do roku 1957

 

Předmetový katalog Jaroslava Drtiny

Základem je předmětový katalog.

ČSN 010188 - Tvorba PH

 • PH se používají pro zpracování odborné literatury
 • krásna literatura jen tehdy, je-li předmětem zpracování skutečná osoba, událost, zeměpisná jednotka (př. kniha - životopis V. Havla)

 

Předmětové heslo

 • jednoslovné, či více slovné, formálně upravené, vyjádření obsahu, event. formy, atd...

 

Příklady

Výcvik psů

Heslo : Psi - výcvik

           Heslo - podheslo

Heslo i podheslo, mohou být doplňeny doplňkem*.

Halas, František (1901 - 1949, český básník)*

 

Věcné heslo

Cukrovka (řepa)

Cukrovka (nemoc)

Zámky (budovy)

Zámky (bezp. zařízení)

Předmětová hesla bývají v heslářích. Slouží k odstranění subjektivního zpracování předm. hesel. Heslo vyjádříme na základě obsahové analýzy dokumentu. Jako heslo se volí nejužší pojem, vyjadřující obsah dokumentu. U předm. hesla se nevytváří hiearchicky nadřazené pojmy. Vyjímku tvoří tzv. sběrné prvky předm. hesel.

Příklad :

Nadřazený pojem : Podřazený pojem

Němcová, Božena : Dívá Bára

 

Pravopis předmětových hesel

 • řídí se platnými pravidly Českého pravopisu
 • jsou-li možné dvě pravopisné formy nebo dochází-li ke změně pravopisu, používáme tzv. přidružovací odkazy

Přidružovací odkaz -> viz. též

Příklad : Filosofie viz. též Filozofie

 

Pravidla výskytu 2 přídavných jmen

1.) 2 podst. jm. v 1. pádě

Mohou být spojena spojovníkem

Příklad : Frýdek - Místek

2.) 1. podst. jm. v 1. pádě a 2. podst. jm. j.č.

Příklad : Sněmovna lidu

POZOR : Tváření kovu

Proces- Obejkt

Převádíme z 2. pádu do 1, pádu.

Kovy - Tváření

3.) V 1. pádě a v 7. pádě

a) ustálení podstatných jmen zůstává zachováno v případě terminologických spojení.

Příklad : Šerm - Kordem nebo Svařování el. obloukem

b) Rozloží se tak, že se uvádí v 1. pádě

Příklad : Hadí - Ušknutí

4.) Podst. jméno v 1. pádě s podst. jménem v předložkové vazbě

a) Alkoholismus -> boj proti alkoholismu

b) Odborná disciplína - spojení podst. jména zůstává zachováno

Příklad : Cvičení s kužely

Cyril a Metoděj viz. též Cyril

Cyril viz. též Cyril a Metoděj

Cyril a Metoděj viz. též Cyril a Method Men :)

 

Korporativní heslo a podheslo

 • vyjadřuje názvy úřadů, podniků, škol, akcí, seminářů
 • uvádíme v přir. tvaru
 • domácí korporace doplňujeme sídlem
 • pořadí akcí, uvádíme až za názvem korporací

 

Zeměpisné heslo a podheslo

 • zeměpisný pojem, který je tématem dokumentu, popř. zeměpisně určuje hlavní věcné téma
 • musíme rozlišovat etnické hesla - vyjadřují se vždy příd. jménem
 • zeměpisné označení -> Podst. jméno musí být vždy na prvním místě

Příklad : Brno - Plány

 • někdy musíme uvést doplňek

Příklad : Morava (řeka)

Názvové heslo a podheslo

 • vyjadřuje název díla, příp. značku výrobku, o kterém dokument pojednává
 • název díle se uvádí vždy velkým písmenem
 • pokud dílo nemá autora, upřesňujeme ho doplňkem

Příklad:

Česká bibliografie (sborník)

Malá encyklopedie chemie

 • jestliže dílo nemá autora, volíme formu sběrného prvku

Příklad :

Smetana, Bedřich : Má vlast - hudební festivaly

Nerudam Jan - Světlá, Karolína - korenspondence

Neruda, Jan : Povídky Malostranské - recenze

Druhá Světová válka (1938-1945) - vzpomínky